Leiderschap en Toezicht

BeCORE biedt Governance advies en op maat gemaakte trainingen gericht op kwaliteit van toezicht en leiderschap.

Belanghebbenden (stakeholders) en externe toezichthouders verlangen steeds meer van bestuurders en Raden van Commissarissen of Toezicht. Kwaliteit in besluitvorming, betrokkenheid bij klanten en maatschappij en een structurele aanpak van Governance en cultuur.
Het verder integreren van principiële waarden en de kernwaarden tot in alle lagen van de organisatie noemen wij Embedded Ethics. 

Wij beiden, naast Governance advies op maat,: 

 • Board development en assessment programma (zelfevaluaties en feedback)

 • Toezicht trainingen programma (bijvoorbeeld voor PE)

 • Support bij verandertrajecten (fusies & overnames, reorganisaties, crisismanagement)

Onze focus ligt op het corporate secor en bedrijfsleven, semi-overheid, de gezondheidssector en de financiële sector.

 

Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur 

shutterstock_4996624.png

BeCORE begeleidt zelfevaluaties en biedt bedrijfsspecifieke trainingmodules voor de top van het bedrijf en de toezichthouders (Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen): 

  • Zelfevaluatie (RvC, RvT, RvB)
   Een effectieve en prettige methode voor zelfevaluaties. Onderdelen zijn: analyse van de evenwichtigheid van de besluitvorming, competenties en de samenstelling van de Raad zelf. Tevens worden interactie en spanningvelden tussen Raad en RvB directie besproken. Bedrijfscultuuraspecten en andere gewenste elementen worden betrokken.
   Het proces omvat het afnemen van een korte vragenlijst/survey, het afnemen van individuele diepte-interviews, bespreking geaggregeerde resultaten in een plenaire sessie en de rapportage (tevens geschikt als nulmeting). Vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

  • Dynamics, Dilemma’s & performance (3 of 6 uur sessie)
   Dit programma heeft tot doel: optimaliseren boarddynamiek, het waarborgen van zelf-kritisch vermogen en (ethische) normering van besluitvorming van de top en/of Raad van Commissarissen of Toezicht. Reputatiemanagement is een vast onderdeel van de module. Deelnemers bespreken op vertrouwelijke basis de dynamiek, belangrijke bedrijfsdilemma’s, besluitvorming en het functioneren van het orgaan waarvan zij onderdeel zijn.
   Tevens wordt het beleid van de externe toezichthouders toegelicht en gekoppeld aan voorbeelden uit de praktijk. In overleg kan voor een blok van 2 uur een senior gastspreker worden uitgenodigd, die ervaringen deelt.

  • Risk management & corporate culture (4 of 6 uur sessie)
   De groepscultuur en besluitvormingprocessen worden steeds belangrijkere pijlers van risicomanagement, naast de financiële pijlers. Deelnemers analyseren op vertrouwelijke basis de risico’s van gedrag en cultuur binnen het bedrijf, voorbeelden van dilemma's en
   de eigen rol daarin. De evenwichtigheid van de samenstelling van het orgaan dat besluiten neemt en het evenwicht in de informatievoorziening worden geanalyseerd.

  • Framework Supervision (4 of 6 uur sessie)
   Een intensieve crash course voorleden van Raden van Toezicht of Commissarissen waarin het juridische kader van verplichtingen en verantwoordelijkheden voor toezichthouders wordt toegelicht. Modellen van toezicht en nieuwe ontwikkelingen worden benoemd. 
   Deze training kan ook worden geënt op voorbereiding voor de geschiktheidstoets of 'fit and proper toetsing' van externe toezichthouders.

Neem vrijblijvend contact op voor een Executive summary, referenties of product informatie via franken@becore.nl.

Toezicht PE programma & Dilemma Training

iStock_000021017983_ExtraSmall.png

BeCORE Training biedt u tools voor het bereiken van betere kwaliteit van besluitvorming, interactie en Embedded Ethics. Onze modules bieden een praktische aanpak van gedragsrisico’s en bedrijfscultuur. 

De volgende elementen kunnen als onderdeel van het programma worden opgenomen:

 • Dynamics sessies en Behavioral insight in teams: het beter herkennen en gebruiken van persoonlijke competenties en persoonlijke drijfveren; het bespreken van potentiële gevoeligheden, psychologische prikkels en transparantie.

 • Cultural mapping: wat zijn de gebruiken en gedragskenmerken die de bedrijfscultuur vormen?
  Hoe wordt dit gezien door leidinggevenden, werknemers en andere stakeholders (cliënten)?

 • Tone at the top: ‘leading by example’, wat betekent dit in de praktijk, wat beweegt leidinggevenden voorwaarts, wat is het effect van een dominante leider, hoe is opportunistische besluitvorming te voorkomen? Hoe kunt u bedrijfswaarden verder internaliseren in gedrag en binnen de organisatie?

 • Dilemma's & Decisions: dilemma training met bedrijfsspecifieke geanonimiseerde cases, mogelijk uit uw organisatie. De vaardigheid van de deelnemers in (ethische) besluitvorming wordt aangescherpt en er kan op open en constructieve wijze over dilemma's gesproken worden.

De modules zijn een combinatie van theorie vs. beleid, actieve participatie in workshops, zelfreflectie, bedrijfsspecifieke dilemmadiscussies en creativiteit. Daarnaast kan deelnemers worden gevraagd om input op het beleid te geven en een origineel verbeterproject te ontwikkelen. Het team kan dit project samen met de managers implementeren. Neem voor een e-brochure contact op via info@becore.nl.

 


Financiële sector

iStock_000013838473_ExtraSmall.png

De modules voor de financiële sector zijn mede gebaseerd op de 'Visie DNB Toezicht ' en recente ‘Beleidsvisies inzake gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen’ van De Nederlandsche Bank. 

DNB pakt dit breed op en op verschillende niveaus. Oogmerk is dat bestuurders, managers en medewerkers permanent alert zijn op de risico’s die schuilen in gedrag en cultuur én daadwerkelijk bereid zijn om het eigen gedrag en cultuur aan te passen. Dat vraagt om een groot commitment. Daarvoor krijgen we ook veel terug: vertrouwen en stabiliteit in de sector.

De focus van de programma's ligt op kwaliteit en integriteit van de besluitvorming, bedrijfscultuur en bedrijfsvoering.

Klik hier voor de modules en programma’s.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via info@becore.nl.