RSS Icon

2014-present: Partner CPI, specialist Governance en Board evaluaties

2014:  Zelfevaluatie Raad van Commissarissen, beleggingsinstelling, Amsterdam, zie referentie onder kopje 'netwerk'

2014:  Mediation management team, Amsterdam

2013:  Zelfevaluatie management team, Den Haag

2013:  Zelfevaluatie Raad van Commissarissen/Toezicht, SNV World, ontwikkelingsorganisatie Den Haag;  zie referentie onder kopje 'Netwerk'

Juni 13, 2013 Training Governance, Risk en Compliance (Euroforum)
Mooie module training gegeven met Gert Demmink over Soft Controls, Cultuur en Compliance; actieve groep en inspirerende sessie!

Maart 21, 2013, Rapport DNB: Leading by Example 
Het rapport geeft algemene resultaten, maar ook voorbeelden van ‘goed’ gedrag. Met deze voorbeelden biedt DNB financiële instellingen handvatten om gedrag in bestuurskamers en raden van commissarissen effectief te organiseren.  De belangrijkste conclusie van het rapport is dat instellingen laten zien belang te hechten aan hun eigen gedrag en cultuur. Aandacht voor dit onderwerp dient nog wel meer duurzaam te worden verankerd in de organisatie.
DNB_rapport_03-2013_Leading_by_example.pdf

Maart 4, 2013, lees artikel Cees van Lotheringen, NRC
Banken_en_waarden_Cees_van_Lotheringen.jpg

Februari 27, 2013
De raden van commissarissen van de grootste vier banken en verzekeraars in Nederland zijn over het algemeen geschikt voor hun toezichthoudende taak, maar moeten op verschillende onderdelen wel verbeterd worden. Zie brief over geschiktheidstoets van DNB en AFM aan Tweede Kamer:
kamerbrief-geschiktheidstoetsing-commissarissen_1.pdf

2013
Boeiende Co-mediation woningbouwcooperaties met Dick Allewijn, Noord Holland

2013
Mediationproject grote zorginstellingen, Noord-Holland