Becore Mediation werkt alleen samen met NMI registermediators. 

Het NMI is een overkoepelend kwaliteitsorgaan met een register van gekwalificeerde registermediators. Rechters maken gebruik van dit register om zaken toe te wijzen aan mediators.

Jeannette Franken is objectief, neutraal en is resultaatgericht met behoud van de partij-autonomie. Zij is een ervaren manager uit het bank- en bedrijfsleven en spreekt de taal van professionals. Haar stijl is: helder en direct op de inhoud en zachter op de persoon. 

  

Wat is mediation?

Waar mensen werken, ontstaan soms conflicten en communicatiestoornissen. Hierdoor kunnen zakelijke- en privérelaties uit balans raken. Dit kan binnen een kleiner verband zijn, bijvoorbeeld geschillen tussen zakenpartners of binnen arbeidsverhoudingen, of in een groter verband, bijvoorbeeld tussen banken en belangengroepen of bij reorganisaties in ziekenhuizen of bedrijven.
Mediation helpt om partijen weer in beweging te brengen naar constructieve oplossingen.

Mediation is een vorm van geschiloplossing door een neutrale en onpartijdige derde.

De mediator begeleidt partijen naar een zelf gekozen oplossing in wederzijds belang. Herstel van verstoorde communicatie is hierbij cruciaal.
iStock_000001128112_ExtraSmall.png

Mediation voorkomt verspilling van energie, langlopende procedures en hoge kosten.
Soms kan mediation ook naast een juridisch proces worden ingezet, dat gedurende de mediation wordt opgeschort.

Mediation kent twee uitgangspunten: 

Vrijwilligheid: U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Uitgangspunt is dat partijen de wens hebben om via mediation een oplossing te vinden voor het probleem.

Vertrouwelijkheid: Vooraf wordt afgesproken dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Ieder kan dan in een veilige omgeving vrijuit praten en voorstellen doen. Slaagt de mediation niet, dan mag de verkregen informatie niet in een procedure worden ingebracht.

 

Hoe verloopt mediation?

Het proces van mediation verloopt in 4 fasen:

  1. Intake: een mediation begint met een intakegesprek en het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Daarin staan afspraken over de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en inspanningsverplichting (dat partijen hun best zullen doen om het conflict op te lossen).

  2. Exploratie: in meestal gezamenlijke gesprekken worden de standpunten van partijen toegelicht.  Vervolgens worden belangen van partijen uitgediept totdat de kern van het probleem op tafel ligt. Het proces richt zich op de toekomst en wat deelnemers écht belangrijk vinden.

  3. Onderhandelen: partijen brengen mogelijke oplossingen naar voren en werken enkele opties uit. Partijen kiezen een oplossing die het meest recht doet aan de wederzijdse belangen.

  4. Vastlegging: de uitkomst wordt in een korte overeenkomst vastgelegd.

Post mediation: indien gewenst, kan beCORE Mediation voor meer complexe kwesties een follow up geven voor 6 of 12 maanden.

 

Voordelen mediation

 Zakelijke mediation is snel, kostenefficiënt en vertrouwelijk.

  • Het proces verloopt vaak sneller en is voordeliger dan een juridische procedure. De kosten
    worden in principe door beide partijen gedeeld;

  • Mediation heeft een informeel karakter en is gericht op behoud van de relatie of herstel van communicatie. Dit in tegenstelling tot juridische procedures waarbij de relatie vaak verder wordt beschadigd;

  • Partijen houden de oplossing in eigen hand. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en een gezamenlijke oplossing, waardoor een hoge acceptatiegraad wordt bereikt;

  • Het proces en de oplossingen zijn toekomstgericht.


Kosten mediation

iStock_000016553617_ExtraSmall.png

Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. Dat wordt dan vastgelegd in de mediationovereenkomst.

De doorlooptijd bij (succesvolle) mediation is vele malen korter dan een juridische procedure.
Uit onderzoek blijkt dat een mediation gemiddeld drie à vier bijeenkomsten duurt van ongeveer
2 tot 2,5 uur. Daarnaast wordt tijd besteed aan het opstellen van de mediation- en vaststelling-overeenkomst, eventuele verslagen en correspondentie.